Őrállók

LEGFRISSEBB HÍREINK:


ŐRÁLLÓK TÁBOROK 2016 NYARÁN


ŐRÁLLÓK KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS 

KÉZMŰVES ALKOTÓ TÁBOROK

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK


BŐVEBB INFORMÁCIÓ AZ IFJÚSÁGI TÁBORAINK MENÜPONTOK ALATT

                   


            

Lélek(sz)építő gondolatok a hétre, 

Neked, sok szeretettel:


„Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt 

és a jövendő között. 

És hogy ennek a hídnak a pilléreibe beleépítsek

mindent, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes.”

Wass Albert

Kedves Barátaink, Ismerőseink!


Szeretnénk Veletek megosztani azt az örömhírt, miszerint alapítványunk hagyományőrző és közösségépítő munkájának elismeréseként több száz jelölt közül elnyerte a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által megalapított, az ÉV VIDÉKFEJLESZTŐ KÖZÖSSÉGE DÍJAT, melyet az országban csak négy szervezet kaphat meg, és közülük az egyik díjazott mi lettünk! 2014. december 9-én Budapesten, a Vajdahunyad várban vehettük át a díjjal járó oklevelet és egy gyönyörű kézműves remeket.


Ezúton szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy ismét köszönetet mondjunk és gratuláljunk Mindnyájatoknak, hiszen ez a díj nem egy embernek, nem egy szervezetnek, hanem egy közösségnek szól. Az őrségi és az Őrséget szerető embereknek, Nektek. Köszönjük, hogy eljöttök a rendezvényeinkre, táborainkba, hogy támogatjátok és segítitek a munkánkat, és köszönjük, hogy igazi közösségként együtt örülhetünk sikereinknek, együtt végezhetjük a feladatainkat, és együtt járhatunk az úton, amelyet kijelölt számunkra az Úristen!


Isten áldjon Mindnyájatokat, Isten áldja szép Magyar Hazánkat!!!
„És mit tehet az ember még ezen felül? Legyen becsületes, mert ember. Jóindulatú, tiszta és igaz. Szeresse a testvért, fában, virágban, állatban, emberben. Higgye Istent, akit nem láthat, mert hiszen a tenyerén mászkál. Ne félje a gonoszt, csak kerülje útjait. Imádkozzék, ha viharba kerül, s dolgozzék, ha már elmúlt…”

(Wass Albert - Te és a világ) Hajdanán:

Magyarország történelmének kezdetén a nyugati gyepűvonal mellé Árpád, a honalkotó, székely harcosokat telepített azzal a küldetéssel, hogy önállóságuk  fejében megvédjék ezt a hadászatilag oly fontos határvonalat, s óvják hazánkat.

E telepítvényesek - feladatuknál fogva - őrállóknak neveztettek és szabadalmakkal láttattak el. Elöljárójuk őrnagynak vagy ispánnak hivatott. A nyugati  határszél ezen része neveztetik mind a mai napig Őrségnek.

Az Őrség Vas vármegye délnyugati részén fekszik, s 18 község határát foglalja  magában. Egykor államot képezett az államban, amennyiben külön elöljárókkal,  külön szervezeti szabályokkal bírt, s a 18 község egy összetartozó kormányzati  területet képezett, mely csak bizonyos esetekben ismerte a vármegyét fölöttes  hatóságának. (Korabeli írások is felemlítik, hogy az őrségiek azon időtől fogva,  mikor a magyarok e hazába jöttek, saját fegyverükkel és költségeiken az ország  nyugati határát őrzik és oltalmazzák.)

Az Őrispánsághoz tartozó szabadalmas őrállók évszázadokon keresztül komoly  kiváltságot élveztek, miután mentesültek a földesúri szolgálat alól, nem fizettek  adót és a szolgálattal közvetlenül a királynak tartoztak. A 18 községet magába  foglaló, igazgatási autonómiát élvező terület élén az őrnagy állt. Az őrnagyság, az  Őrség központja Őriszentpéter volt.

Napjainkban: 

Eltelt bár több száz év, de a feladat nem változott. Most a huszonegyedik századi  Magyarországon az Őrállók számára ma is érvényes őseink küldetése. A cél ma is  a védelem: megóvni életünk ősi elemeit, hitünket, hagyományainkat, és harcolni  azért, hogy míg világ a világ, kultúránk fennmaradhasson a Kárpát-medencében.  Rendkívül fontos számunkra a jövő nemzedékének oktatása: öntudatra, hitre, a  mindennapi életben való legjobb boldogulásra nevelése, valamint, hogy  megtalálják magukban azt a kiegyensúlyozottságot, mely egyszerre biztosít  megélhetést a mindennapokban, és hoz folyamatos lelki fejlődést. Ezért  ifjúsági táborokat szervezünk, végigkalauzolva az eljövendő generációt  Magyarország történelmén. Fiataljainknak megmutatjuk, hogy miért és miként  legyenek büszkék dicső múltunkra, és tudásunk legjavát nyújtva járulunk hozzá  ahhoz, hogy nemzetünk fontos tagjai, igaz Őrállói legyenek.

Kötelességünknek tartjuk, hogy elbeszéljük atyáink tetteit, és  megkeressük a ma feladatait a jövő érdekében. 


Az Őrállók Alapítvány, melyet a 2006-os esztendőben hívtunk életre, közhasznú  szervezeti formában tevékenykedik. Célunk a térség, s véle nemzetünk kulturális  életének élénkítése, hagyományok ápolása, a természeti és az ember építette  környezet kincseinek védelme.


Az alapítvány céljai:  

• Az Őrség, valamint az egyetemes magyar kultúra őrzése, fenntartása, átörökítése a későbbi generációk számára.
• Kulturális tevékenység. Az alapítvány tevékenyen részt vesz elsősorban az Őrségben szervezett kulturális programokban, valamint ilyen programok megvalósításán dolgozik.
• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés.
• Gyermek - és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági képviselet.
• Tudományos tevékenység, kutatás.
• Sport. Sporttevékenységek az ifjúság és az idősebb korosztály számára.
• Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.
• Műemlékvédelem.
• Természetvédelem, állatvédelem.
• A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
• Munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, ide értve a munkaerő kölcsönzést és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat is.
• Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
• Emberi és állampolgári jogok védelme.


Amivel legtöbbet segíthetsz most:

 jurta

ÉLJ A LEHETŐSÉGGEL ÉS AJÁNLD FEL 

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓD 1 %-ÁT 


Archívum